Preskočiť navigáciu.
Domov

Jaskyne Slovenského krasu

Jaskyne Slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo
beseda s RNDr. Jaroslavom Stankovičom v stredu 30. marca 2011 o 16:30
Aktualizované: FOTOGALÉRIA a záznam z vysielania

"Jaskyne Slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo" - myšlienkou usporiadať výstavu o jaskyniach Slovenského krasu sa zaoberali už v minulosti. To, že sa naše jaskyne stali súčasťou svetového prírodného dedičstva považujeme nielen za ocenenie práce jaskyniarov, ktorí jaskyne objavili, preskúmali, zdokumentovali..., ale aj za určitú výzvu na zmenu postoja k jaskyniam. Jaskyne sú vzácne prírodné výtvory bez ohľadu na to, či sú v zozname UNESCO, alebo nie. To, že sa stali súčasťou zoznamu, nám umožňuje posunúť sa ďalej v ich ochrane. Prezentovať tieto jaskyne pred verejnosťou a preniesť na ňu hodnoty, ktoré s jaskyňami spájame, je základná forma ich ochrany. A k tomu sme si pozvali v rámci podujatí počas Týždňa slovenských knižníc odborníka pána RNDr. Jaroslava Stankoviča, ktorý nám prostredníctvom 16 – tich panelov priblíži krásy jaskýň Slovenského krasu v stredu 30. marca 2011 o 16:30 hod. v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave.
Vítaní sú všetci, ktorých zaujímajú krásy našej krajiny. Je možné, že po tomto stretnutí sa budete pohrávať s myšlienkou, ako sa stať jaskyniarom. Že je to nemožné? Tak o opaku Vás určite veľmi ľahko a s nadšením presvedčí náš hosť. Vstup je voľný.

Podujatie si môžete vypočuť aj v priamom prenose na adrese radio.kniznica-rv.sk otázky počas vysielania zasielajte na adresu studio@kniznica-rv.sk