Preskočiť navigáciu.
Domov

Katalógy, databázy a služby

Online katalóg kníh Carmen                      návod na vyhľadávanie

(Na predĺženie a rezerváciu kníh sa prihlasujte do katalógu Carmen s číslom preukazu a dátumom narodenia v tvare posledné 2 čísla z roku, 2 čísla mesiaca a 2 čísla dňa. Napríklad 940520, predlžovanie je v menu Výpožičky a tlačítko Predĺžiť všetky výpožičky na stránke. Pri rezervácii je potrebné zaškrtnúť Oddelenie Centrálny pult alebo Pobočka).
Aktivujte si bezplatnú pripomienku na koniec výpožičnej lehoty po prihlásení do katalógu v menu Zmeniť osobné údaje vyplnením položky E-mail.

Zvukové knihy

Špeciálna služba, zadarmo 1. zoznam, 2. zoznam.
- vypožičiavanie zvukových dokumentov pre nevidiacich, slabozrakých a inak zdravotne postihnutý
- čitateľom (používateľom) sa môže stať každý nevidiaci, slabozraký a inak zdravotne postihnutých občan, po predložení platného občianskeho preukazu a fotokópie preukazu ŤZP, ŤZP/S
 

Objednávací formulár na REŠERŠ
 

Burza kníh
 

Kalendár výročí osobností Rožňavského okresu

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského vydala Kalendár výročí Rožňavského okresu. Kalendár je určený čitateľom knižnice, pracovníkom knižníc a ostatným kultúrnym inštitúciám v regióne. Sú tu zaradené osobnosti, ktoré sa narodili, pôsobili, študovali alebo zomreli na území nášho okresu s uvedením vzťahu k regiónu. Údaje sú čerpané z encyklopédií a slovníkov. Kalendár obsahuje menný a zemepisný register.

EBSCO PUBLISHING

Projekt OPEN SOCIETY FOUNDATION v spolupráci s vydavateľstvom EBSCO, sprístupnil elektronické databázy pre knižnice. K dispozícii je neobmedzený prístup k obrovským informačným zdrojom: viac ako 3000 plnotextových časopisov, novín, správ tlačových agentúr predovšetkým z oblasti spoločenských a humanitných vied vrátane medicínskej databázy MEDLINE.  zoznam a popis databáz  |  návod na hľadanie   |  vstup do EBSCO databázy  |  sprievodca hľadaním