Preskočiť navigáciu.
Domov

Navštívi nás Anton Hykisch

Európan so štiavnickými koreňmi

O nedávnych časoch, ktoré sa stali pre novšie generácie dávnymi časmi...

Napísal tridsať kníh prózy, z ktorých viaceré – najmä historické romány – boli preložené do niekoľkých jazykov a v zahraničí boli vypredané, to je už úctyhodný výkon a úspech. Historické témy dopĺňa ešte knihami esejí a odbornými politologickými knihami, ktoré sa zaoberajú najsúčasnejšou súčasnosťou.

Anton Hykisch o sebe a jeho myšlienky :

Písať som začal ako vysokoškolák v Bratislave. "
V živote ma najviac bavilo poznávanie. V najširšom zmysle. Nielen poznávanie ľudí okolo seba, ale aj poznávanie krajín, neznámych prostredí . Ak mi okolnosti zabránili cestovať, tak som sa vrhal na poznávanie minulosti či abstraktného sveta ideí. Milujem duševný telocvik. Rád objavujem nové a nové disciplíny. Pociťujem uspokojenie, keď poznaním zvládnem niečo dovtedy pre mňa neznáme. Že som to dokázal. "
" Čo píšem najradšej? Najlepšie sa mi píšu romány, ktoré môžem postaviť na pilieroch skutočnej reality. Súčasnej či dávnej. Fascinuje ma skúmanie, ako sa chovali konkrétni vládcovia v podmienkach moci nad inými ľuďmi. Vzrušuje ma vžívať sa do role „decision-makerov“, ľudí, čo rozhodovali o nás – o jednoduchých ľuďoch. "

"Život spisovateľa je niečo ako štafetový beh. Stále si musíte vytyčovať nové méty. Nikdy nesmiete mať pocit, že ste dobehli, dosiahli konečný cieľ. " "Myslím si, že nielen spisovateľ, ale každý človek u nás, by sa mal zmeniť na pevnosť. Na bezpečné miesto, akýsi trezor, kde uschováva základné hodnoty našej kultúry a európskej civilizácie, aby ich odovzdal ďalšiemu pokoleniu. Naša trvácnosť je dnes ohrozená viac, než si myslíme." "Úlohou kultúry, teda aj spisovateľov je chrániť a rozvíjať elementárne ľudské hodnoty." "Literatúru považujem za jeden z nástrojov, ktorý nám pomôže pri zachovaní ľudských hodnôt. Musíme zachovať národné dedičstvo."

Ocenenia Antona Hykischa:

  • Hlavná cena Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2016 za román Verte cisárovi.
  • Cena Fra Angelica – za prínos kresťanských hodnôt do slovenského umenia za rok 2013 udeľuje Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska (18. 2. 2014).
  • Cena Vojtecha Zamarovského za rok 2011 za prínos do literatúry faktu.
  • Cena Literárneho fondu za pôvodnú literárnu tvorbu za rok 2009 za román Rozkoše dávnych čias.
  • Cena E. E. Kischa za knihu Sám v cudzích mestách (2007).
  • Cena E. E. Kischa za knihu Čo si o tom myslím (2004).
  • Literárna cena VÚB za štúdiu Nebojme sa sveta (2002).
  • Literárna cena Banskej Štiavnice (2002) pri príležitosti životného jubilea s prihliadnutím na umelecky hodnotný dvojzväzkový román spätý z prostredím B. Štiavnice Čas majstrov.
  • Literárna cena VÚB za rok 2001 vo sfére finančníctva a bankovníctva za sprievodcu globálnym myslením Nebojme sa sveta.
  • Pribinov kríž I. triedy (1998)