Preskočiť navigáciu.
Domov

Deň detí

V pondelok 1. júna 2015 od 9:00 do 15:00 hod. vás pozývame do areálu Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, kde v spolupráci s Mestom Rožňava, Centrom voľného času Rožňava, Domom Matice slovenskej v Rožňave a Správy NP Slovenský kras Brzotín budú pripravené rôzne súťaže, kvízy, spoznávanie prírody, maľovanie na tvár, čítanie rozprávkových kníh, divadielko... V prípade nepriaznivého počasia sa Deň detí prekladá na stredu 3.6.2015. FOTOGALÉRIA

Výstava: Slovo Slovanov

Hlaholská akadémia Domu Matice slovenskej Bratislava, Dom Matice slovenskej Rožňava v spolupráci s Gemerskou knižnicou Pavla Dobšinského v Rožňave pozývajú širokú verejnosť v pondelok 18.5.2015 o 16:30 hod. na otvorenie výstavy „SLOVO SLOVANOV“ do priestorov knižnice na Lipovej ul. č. 3. Otvorenie výstavy bude spojené s prednáškou Mgr. Eleny Šubjakovej na tému SLOVANIA.
Výstava prezentuje hlavné črty slovanského sveta. Slovania sú najpočetnejšia etnická a jazyková skupina v Európe. Slovanské jazyky sú navzájom veľmi príbuzné.
Najzrozumiteľnejším slovanským jazykom pre všetky ostatné je slovenčina, ktorá predstavuje jazykový stred Slovanov. FOTOGALÉRIA

Výstava: Ostnaté spomienky

Pozývame Vás na stretnutie s autorkou fotografickej výstavy "Ostnaté spomienky" Andreou Ševčovičovou v stredu 15. apríla 2015 o 17:00. FOTOGALÉRIA Výstava pokračuje do 29. mája 2015.

Ladislav Bartko: Ľudovít Štúr a jazyková kultúra

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave v spolupráci s Gymnáziom Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave pripravili na utorok 5. mája 2015 pre študentov stredných škôl v aule Gymnázia P. J. Šafárika na Ul. akademika Hronca č. 1 od 10:00 hod. prednášku známeho jazykovedca doc. PhDr. Ladislava Bartka, CSc., na tému „Ľudovít Štúr a jazyková kultúra“.

Zľavnené zápisné

Pre študentov vo veku 15 - 20 rokov ponúkame v mesiaci máj zľavnené zápisné za 0,50€.

Slovenský kras - Človek a biosféra

Správa NO a BR Slovenský kras, Brzotín v spolupráci s Gemerskou knižnicou Pavla Dobšinského Rožňave vyhlásil 8. ročník súťaže mladých v dokumentárnej fotografii pod názvom SLOVENSKÝ KRAS - ČLOVEK A BIOSFÉRA - Príroda Slovenského krasu.

Beseda: Branislav Jobus

Pozývame Vás na besedu so spisovateľom Branislavom Jobusom v piatok 24. apríla 2015 o 8:00 hod.

Deň Zeme

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského pobočka Juh, Jovická 66 Vás pozýva, pozrieť si výstavku kníh o planéte Zem a prírode. Výstavka kníh potrvá od 22.4.2015 do 29.4.2015

Les ukrytý v knihe

Národné lesnícke centrum v spolupráci s partnermi pripravilo už 5. ročník celoslovenskej kampane LES UKRYTÝ V KNIHE. Nadväzuje na úspešnú spoluprácu škôl, knižníc a lesníkov. Poslaním kampane je poukázať na význam lesa a lesníctva, ochranu životného prostredia a zvýšiť záujem detí o čítanie kníh. FOTOGALÉRIA

Jozef Banáš - Velestúr

Pozývame Vás na besedu so spisovateľom Jozefom Banášom o najnovšej knihe Velestúr v pondelok 13. apríla 2015 o 17:00. FOTOGALÉRIA a zvukový záznam

Syndikovať obsah