Preskočiť navigáciu.
Domov

Letný čas

V období od 29.6.2015 do 31.8.2015 je zmenený výpožičný čas.

Bane Spiša - Opálové tajomstvá

Pozývame Vás na výstavu fotografií „Bane Spiša – Opálové tajomstvá“. Výstava je predĺžená do 30. júla 2015 FOTOGALÉRIA

Zníženie poplatku za rezerváciu

Od 1. júna 2015 sa upravuje cenník služieb a poplatkov. Poplatok za rezervovanú knihu s oznamom cez SMS a e-mail 0.10 €, za rezervované periodikum s oznamom cez SMS a e-mail 0.05 €.

Amnestia

Amnestia na pokuty pre deti pri vrátení kníh 1.6.2015 v centrálnej knižnici a na pobočke JUH 2.6.2015. Odpustené budú pokuty pri vrátení všetkých omeškaných dokumentov.

Poď, budem Ti čítať!

Pozývame Vás na Týždeň čítania deťom v Slovenskej republike, ktorý sa koná 1. - 7. júna 2015. www.celeslovenskocitadetom.sk FOTOGALÉRIA

Deň detí

V pondelok 1. júna 2015 od 9:00 do 15:00 hod. vás pozývame do areálu Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, kde v spolupráci s Mestom Rožňava, Centrom voľného času Rožňava, Domom Matice slovenskej v Rožňave a Správy NP Slovenský kras Brzotín budú pripravené rôzne súťaže, kvízy, spoznávanie prírody, maľovanie na tvár, čítanie rozprávkových kníh, divadielko... V prípade nepriaznivého počasia sa Deň detí prekladá na stredu 3.6.2015. FOTOGALÉRIA

Výstava: Slovo Slovanov

Hlaholská akadémia Domu Matice slovenskej Bratislava, Dom Matice slovenskej Rožňava v spolupráci s Gemerskou knižnicou Pavla Dobšinského v Rožňave pozývajú širokú verejnosť v pondelok 18.5.2015 o 16:30 hod. na otvorenie výstavy „SLOVO SLOVANOV“ do priestorov knižnice na Lipovej ul. č. 3. Otvorenie výstavy bude spojené s prednáškou Mgr. Eleny Šubjakovej na tému SLOVANIA.
Výstava prezentuje hlavné črty slovanského sveta. Slovania sú najpočetnejšia etnická a jazyková skupina v Európe. Slovanské jazyky sú navzájom veľmi príbuzné.
Najzrozumiteľnejším slovanským jazykom pre všetky ostatné je slovenčina, ktorá predstavuje jazykový stred Slovanov. FOTOGALÉRIA

Výstava: Ostnaté spomienky

Pozývame Vás na stretnutie s autorkou fotografickej výstavy "Ostnaté spomienky" Andreou Ševčovičovou v stredu 15. apríla 2015 o 17:00. FOTOGALÉRIA Výstava pokračuje do 29. mája 2015.

Ladislav Bartko: Ľudovít Štúr a jazyková kultúra

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave v spolupráci s Gymnáziom Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave pripravili na utorok 5. mája 2015 pre študentov stredných škôl v aule Gymnázia P. J. Šafárika na Ul. akademika Hronca č. 1 od 10:00 hod. prednášku známeho jazykovedca doc. PhDr. Ladislava Bartka, CSc., na tému „Ľudovít Štúr a jazyková kultúra“.

Zľavnené zápisné

Pre študentov vo veku 15 - 20 rokov ponúkame v mesiaci máj zľavnené zápisné za 0,50€.

Syndikovať obsah