Preskočiť navigáciu.
Domov

Slovensko, krajina plná tajomstiev

Ilustrované publikácie pod názvom SLOVENSKO – krajina plná tajomstiev a s podnázvami kníh Prázdniny s deduškom a Prázdniny s deduškom 2 predstaví šéfredaktorka vydavateľstva Class Košice Lenka ŠINGOVSKÁ dňa 28.4.2017 pre pozvané triedy ZŠ.