Preskočiť navigáciu.
Domov

Tibor „Mrkvička” Hujdič

Študoval sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako sociálny pracovník pracoval s deťmi s mentálnym postihnutím, s deťmi z detského domova, s deťmi s problémami v správaní, pracoval na sanácii rodinného prostredia. V roku 2010 založil Detské kníhkupectvo Mrkvička, zamerané na predaj kvalitných kníh pre deti a mládež. Bol autorom rozhlasovej relácie Detská knižnica o kvalitných knihách pre deti a mládež vysielanej v Slovenskom rozhlase. Cez dramatizované čítania ako „pán Mrkvička“ inšpiruje deti na školách k záujmu o čítanie. Pre učiteľov a knihovníkov realizuje semináre o podpore detí v čítaní a čitateľskej gramotnosti.

Tibor Hujdič alias „pán Mrkvička“ knihy pre deti najprv testuje sám na sebe a až keď si je istý, že sú dobré, šíri o nich zvesť medzi deťmi, rodičmi, učiteľmi a knihovníkmi. Chodí po školách a číta deťom. Má dobrý prehľad o návykoch detí a aj niekoľko tipov na dobré knihy pre deti a mládež. Je jedným z tých, ktorí hľadajú cesty, ako priviesť deti k čítaniu.