Preskočiť navigáciu.
Domov

Výstava: Jozef Cíger Hronský a beseda s predsedom MS Mariánom Tkáčom

  Literárny dúšok pre milovníkov histórie

 
Najkrajšie slová sú - skutky!“
 
 
(Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – reportáž) – Dom Matice slovenskej v Rožňave a Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pripravili pre žiakov, študentov i verejnosť výstavu pod názvom „Život bez domova 1945 – 1960 z argentínskej pozostalosti Jozefa Cígera Hronského“, ktorú 5.2.2013 v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave slávnostne otvoril predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč, PhD. Po slávnostnom otvorení výstavy nasledovala beseda o knihách s autorom Mariánom Tkáčom.
 
J. C. Hronský ( n.1896 Zvolen, z. 1960 Luján – Argentína ) – spisovateľ, publicista, výtvarník, pedagóg, redaktor, autor literatúry pre mládež...O literárnych a umeleckých sklonoch chýbajú hodnovernejšie svedectvá. Vzťah k maliarskemu umeniu bol taký silný, že uvažoval o výtvarných štúdiách a profesionálnom maliarstve. Osud však rozhodol inak a Hronský zostal pri učiteľskom povolaní. Výtvarné cítenie a silný vzťah k maliarstvu si uchoval po celý život.
V rokoch 1935 – 1936 sa na jeho návrh uskutočnila cesta pracovníkov Matice slovenskej do USA za slovenskými vysťahovalcami a krajanskými organizáciami.
            V roku 1945 z obavy o seba a svoju rodinu opustil Slovensko a po trojročnom pobyte v Rakúsku, Bavorsku a Taliansku sa nakoniec usadil v Argentíne. V exile sa venoval výtvarnej tvorbe, najmä kresbe, krajinomaľbe a maľbám s náboženskou tematikou. Venoval sa aj literatúre a publicistike.
 
Po úvodných slovách o živote a tvorbe J. C. Hronského výstavu otvoril predseda Matice slovenskej Marián Tkáč. Stretnutie so študentmi stredných škôl, ich pedagógmi, členmi Matice slovenskej ako aj širokou verejnosťou pokračovalo besedou o knihách na tému „Slovenské príbehy“.
Ing. Marián Tkáč, PhD. patrí k najvýznamnejším autorom literatúry faktu na Slovensku. Napísal vyše dvadsať kníh, rozhlasové hry, seriály, pásma a niekoľko stoviek štúdií, úvah, glos a poznámok, ktoré publikoval v periodickej a odbornej tlači. Po roku 1989 sa výrazným spôsobom podieľal na vzniku samostatnej Slovenskej republiky, bol členom komisie na prípravu prvej Ústavy SR. V rokoch 1990 – 1992 pracoval na ministerstve financií ako námestník ministra. Zakladal a od 1. januára 1993 riadil Národnú banku Slovenska. Od novembra 2010 je predsedom Matice slovenskej.
Kniha Päť slovenských rodov je prvým zväzkom novej edície s názvom Slovenské príbehy. Beletristicky spracované texty z rozhlasového seriálu Slovenské rody predstavujú príbehy významných slovenských rodov, ako sú Daxnerovci, Turzovci, Petrovičovci, Bosákovci a Pružinovci. Autor v tejto beletrii majstrovsky vystihol dobu, v ktorej sa príbehy odohrali.
Románovou formou priblížil aj životné osudy Antona Bernoláka, prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny v druhej knihe pod názvom Bernolák.
Literárny dúšok pre milovníkov histórie – aj tak by sme mohli nazvať príjemné posedenie pri dvoch najnovších knihách Mariána Tkáča“ povedala jedna z účastníčok podujatia. Do rozhovoru sa zapojil starší pán „Som milo prekvapený. Práve som si nezáväzne vypočul rozhovor odchádzajúcich študentov - sú spokojní s besedou, nakoľko voľné rozprávanie o dejinách nášho národa bolo pre nich veľmi pútavé a zrozumiteľné.
 
            Napriek tomu, že pár dní pred otvorením výstavy nastali určité komplikácie s dovozom, chcem poďakovať za vynaložené úsilie riaditeľke Domu Matice slovenskej v Rožňave p. Halkovej za jej promtné riešenie a vyriešenie problému, ako aj všetkým zainteresovaným pracovníkom Matice slovenskej, ktorí sa podieľali akýmkoľvek spôsobom, aby výstava mohla byť dovezená a inštalovaná včas. Veríme, že nielen milovníci literatúry a dejín slovenského národa, ale aj tí ostatní, ktorí si už zvykli prísť do knižnice niečo pekné pozrieť, si nájdu čas aj na túto výstavu „Život bez domova 1945 – 1960 z argentínskej pozostalosti Jozefa Cígera Hronského“, kde sa verejnosti predstavujú vzácne pamiatky a dokumenty jedného z našich najpoprednejších spisovateľov. Výstava potrvá do 27. februára 2013 a návštevníci ju môžu vidieť v rámci výpožičných hodín knižnice. Vstup je voľný.
Foto : MS Martin FOTOGALÉRIA
Text : Tatiana Bachňáková