Preskočiť navigáciu.
Domov

Zmluvy, Objednávky, Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011:
 

Verejné obstarávanie 2017
 
Výzva
na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu).pdf 
Klimatizácia.zip 
Zmluva o dielo (návrh).pdf 
Tabuľka k výzve na predloženie cenovej ponuky.pdf

 

Gemerská knižnica, Rožňava, Lipová 3

Zmluvy Objednávky Faktúry

Kolektívna zmluva
Zmluvná strana: Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov knižníc SR pri Gemerskej knižnici
Pavla Dobšinského v Rožňave
Predmet zmluvy: KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Zákazka s nízkou hodnotou – vyžiadanie ponuky na „Dodávku stravných lístkov

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou (§ 102, ods.4), zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Za rok 2012 - 2. Q 2015


3. Q 2015          
Obchodné meno Sídlo IČO Dátum
splatnosti
Predmet Hodnota v €
Vaša Slovensko, s.r.o Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813 11.8.2015 Stravné lístky 2 108,82
4. Q 2015          
Obchodné meno Sídlo IČO Dátum
splatnosti
Predmet Hodnota v €
Tlačiareň OTOPRINT Šafárikova 101, 048 01 Rožňava 46096167 22.10.2015 Tlač zborníka 1 797,00
DOXX - stravné lístky Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 18.12.2015 Stravné lístky 2 290,39
DOXX - stravné lístky Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 22.1.2016 Stravné lístky 1 412,41
1. Q 2016          
Obchodné meno Sídlo IČO Dátum
splatnosti
Predmet Hodnota v €
 DOXX - stravné lístky  Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 31.3.2016  Stravné lístky 2099,53
 2.Q 2016          
 Obchodné meno
Sídlo IČO Dátum splatnosti  Predmet Hodnota v €
 Free-zona s.r.o.  Nám. baníkov 35 Rožňava  44356358 3.5.2016  NAS server Synology 1153,20
DOXX - stravné lístky Kálov 356, 010 01 Žilina  36391000 25.6.2016 Stravné lístky 2099,53
 3.Q 2016          
 Obchodné meno
Sídlo IČO Dátum splatnosti  Predmet Hodnota v €
Microdat s.r.o.

Pionierov 588

Gemerská Poloma

 43875076 29.7.2016  Server HP 1678,80
DOXX - stravné lístky Kálov 356, 010 01 Žilina  36391000 5.9.2016 Stravné lístky 2099,53
 4.Q 2016          
 Obchodné meno
Sídlo IČO Dátum splatnosti  Predmet Hodnota v €
TUGArt s.r.o.

Čučmianska dlhá 26

Rožňava

 47517093 14.11.2016  Regále 4970,00
LE CHEQUE DEJEUNER

Tomášikova 23/D

Bratislava

 31396874 30.11.2016 Stravné lístky

2473,52

INMAD s.r.o.

Čučmianska dlhá 8

Rožňava

 47370637 16.12.2016  Počítače 1722,00
Microdat s.r.o.

Pionierov 588

Gemerská Poloma

 43875076 23.12.2016  Správa PS a služby 1239,60
LE CHEQUE DEJEUNER

Tomášikova 23/D

Bratislava

 31396874 28.12.2016 Stravné lístky

1476,88