Preskočiť navigáciu.
Domov

Zmluvy, Objednávky, Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011:

Gemerská knižnica, Rožňava, Lipová 3

Zmluvy Objednávky Faktúry

Kolektívna zmluva
Zmluvná strana: Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov knižníc SR pri Gemerskej knižnici
Pavla Dobšinského v Rožňave
Predmet zmluvy: KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou (§ 102, ods.4), zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.