Výstava: Československé filmové plagáty
1. septembra 2017
Idiot v knižnici
1. septembra 2017

Premena do krásy – výstava motýľov

 
Z veľkej skupiny hmyzu sa najväčšej obľube tešia motýle. „Motýle sú významnými bioindikátormi životného prostredia, v krajine citlivo reagujú na negatívne vplyvy“ povedala Eva Sitášová, jedna z autorov fotografií a pokračovala „Vzácne druhy motýľov sú ohrozené intenzifikáciou v poľnohospodárstve, zarastaním pôvodných biotopov, chemizáciou a čiastočne nelegálnym zberom. Prijatím komplexnej ochrany prírody v rámci celej Európy pod názvom NATURA 2000 pristúpilo aj Slovensko k ochrane nielen biotopov, ale aj k ochrane ohrozených druhov fauny a flóry. Cieľom sústavy NATURA 2000 je chrániť spoločné prírodné dedičstvo celej Európskej únie.“ Výstava na 12 baneroch zachytáva priebeh tejto tajuplnej zmeny od vajíčka až po dospelého jedinca. Sú na nich rôzne zaujímavosti, ako napríklad kto je extrémny letec, kto býva vo vrecku, kto je majster v umení prežiť, či najväčší, najhladnejší s vynikajúcim čuchom. Dozvedieť sa dá taktiež o tom, že doteraz je známych približne 190 000 druhov motýľov a že na Slovensku bolo zistených vyše 3600.
 
motyle-min