Celé Slovensko číta ďeťom 2016
1. septembra 2017
Knižnica nielen o knihách – letné aktivity pre deti
1. septembra 2017

Stretnutie so spisovateľkou

 
V spolupráci s Domom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote sa v piatok 3. júna 2016 uskutoční stretnutie so spisovateľkou Martou Hlušíkovou pre žiakov a študentov pozvaných tried.
 
hlusikova-min