Bocian na komíne
2. septembra 2017
Valentín s knihou
2. septembra 2017

ILUSTRÁTORSKÝ OLYMP

 
Nositelia najvyšších ocenení Bienále ilustrácií Bratislava v polstoročnej retrospektíve

Pri príležitosti jubilejného 25. ročníka Bienále ilustrácií Bratislava – BIB 2015 si Vám dovoľujeme predstaviť diela svetových ilustrátorov detskej literatúry, ktorí získali najvyššie ocenenia v priebehu polstoročnej histórie tohto podujatia.

BIB je medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií detských kníh, ktorá sa od roku 1967 otvára pre návštevníkov každý nepárny rok v mesiacoch september a október v Bratislave. Koná sa pod záštitou UNESCO a Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY), s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a BIBIANA je jeho hlavným organizátorom. V celosvetovom kontexte predstavuje jedinečné nekomerčné podujatie v oblasti ilustrácie pre deti. V priebehu doterajších 25 ročníkov sa na bienále prezentovalo 7 574 ilustrátorov zo 105 krajín s 59 860 originálmi ilustrácií z takmer 10 000 kníh.

Originály ilustrácií hodnotí medzinárodná porota BIB, ktorá je zložená z výtvarných teoretikov, ilustrátorov, vydavateľov a knihovníkov reprezentujúcich rôzne krajiny a kultúry. Porota rozdeľuje 11 prestížnych cien – Grand Prix BIB (1), Zlaté jablká BIB (5) a Plakety BIB (5). Navyše môže udeliť Čestné uznanie vydavateľstvám za významný vydavateľský počin. Okrem týchto štatutárnych cien sa od roku 1993 udeľuje aj Cena detskej poroty a od roku 2013 Cena primátora hl. mesta Bratislavy slovenskému výtvarníkovi.

Autor, ktorý získa najvyššie ocenenie Grand Prix BIB, sa predstavuje samostatnou výstavou na nasledujúcom ročníku BIB a stáva sa aj členom medzinárodnej poroty BIB. Navyše, je pozvaný prezentovať svoju tvorbu samostatnou výstavou na najbližšom medzinárodnom veľtrhu detských kníh v talianskej Bologni, čo mu otvára dvere do svetových vydavateľstiev.

Výstava predstavuje víťazov dvoch najvyšších ocenení BIB – Grand Prix a Zlaté jablko od počiatkov bienále až po doteraz posledný ročník. Ponúkame Vám takmer 150 bohato ilustrovaných kníh pre deti a mládež z 36 krajín sveta. Môžete medzi nimi nájsť tvorbu renomovaných ilustrátorov, ale aj mladých začínajúcich výtvarníkov, ktorí si svojim nekonvenčným a inovatívnym prístupom vydobyli uznanie poroty. Táto unikátna zbierka z fondov Knižnice BIBIANY ponúka porovnanie rôznorodých ilustračných, grafických a vydavateľských prístupov i tradícií v tvorbe detskej knihy vo svete. Kolekcia je zaujímavá aj lingvisticky – okrem svetových jazykov sú v nej zastúpené aj knihy vydané v katalánčine, flámčine, estónčine, ale i japončine, thajčine či perzštine.

Knižnú zbierku sprevádza súbor knižných ilustrácií, za ktoré ich autori získali Grand Prix, čo poskytuje návštevníkovi komplexný pohľad na ilustráciu – ako svojbytné umelecké dielo, ale aj ako súčasť knižného produktu.

Jubilejná výstava je organizovaná ako putovná a postupne sa predstaví v 26 knižniciach, galériách a kultúrnych inštitúciách na Slovensku a v zahraničí.
 
Bienale_otvorenie-min