20. marca 2018

Čítame a maľujeme si s Dobšinským

13. marca 2018

Nos s Andersenom

13. marca 2018

Deň ľudovej rozprávky

13. marca 2018

Pobočka Juh 14.3.2018 (streda) zatvorená do 12:00 hod.

Oznamujeme návštevníkom knižnice -POBOČKA JUH Jovická 66, že v stredu 14.3.2018 bude do 12:00 hod. zatvorená.