V našej knižnici si je možné vypožičať periodiká na dobu 7 dní. V prípade, že dané periodikum nie je rezervované iným čitateľom, je možné výpožičku predĺžiť na ďalšie 2 týždne, vždy však postupne po jednom týždni. Dennú tlač a najnovšie čísla periodík si je možné vypožičať iba prezenčne, čiže v priestoroch knižnice, staršie čísla je možné si vypožičiavať aj absenčne, teda mimo knižnice.

Na jednotlivých oddeleniach môžete nájsť tieto tituly periodík:

Úsek beletrie a čitárne:

Denník: Sme

Týždenníky: Kiskegyed
                     Nők lapja
                     Plus 7 dní
                     Slovenka
                     Sme ženy
                     Šarm
                     Život

Mesačníky: Evita
                    Historická revue
                    Moja psychológia
                    National Geographic
                    Záhradkár
                    Zdravie

Štvrťročník: Gömörország

Dary a staršie čísla časopisov:
Báječná žena, Burda, Cestovateľ, Dobré jedlo, Dojčiatko & batoľa, Dorka, Emma, Eva, Forbes, Fórum života, Geo, Korzár, Krásy Slovenska, Lakáskultura, Ľudia a zem, Madam Eva, Môj dom, Naše svedectvo, Nepko, Nový čas, Nový čas – bývanie, Nový čas pre ženy, Nový čas víkend, Pekné bývanie, Praktická žena, Pravda, Prágai tükör, Rotary, Sandra, Urob si sám, Vyšívanie, Závislosť, Zem a vek

Úsek literatúry pre deti a mládež:

Bibiana
Fifik

Staršie čísla časopisov:
Level

Úsek náučnej literatúry a študovne:

Alkoholizmus a drogové závislosti
Dieťa
Dobrá škola
Enviromagazín
Manažment školy v praxi
Naša škola
Pedagogická revue
Sociálna prevencia
Vychovávateľ

Dary od čitateľov a staršie čísla časopisov:
Aspekt, Cesta, Efeta, Geriatria, Humanita, Pedagogická revue, Psychológia a patopsychológia dieťaťa, Životné prostredie

Úsek umenia a hudby:

Fotonoviny
Rock&Pop
RUD (Remeslo, Umenie, Dizajn)

Staršie čísla časopisov:
Hudba, Hudobný život, Muzikus, Múzy v škole

  • Pobočka JUH (Jovická 66, 048 01 Rožňava) :

Báječná žena
Plus 7 dní