18. októbra 2019

Do 4.11.2019 možnosť využiť kultúrne poukazy.

18. októbra 2019

Dňa 2.11.2019 knižnica zatvorená

1. októbra 2019

Verejné obstarávanie na opravu výťahu

1. októbra 2019

Verejné obstarávanie na výrobu zážitkovo-informačných panelov