Kontaktujte nás

Navštívte nás v knižnici osobne, tešíme sa na vás.

 

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Lipová 3
048 01 Rožňava
E-mail: kniznica@kniznica-rv.sk
Riaditeľka: Mgr. Iveta Kyselová


Riaditeľka: 058/7880 911
Centrálny výpožičný pult: 058/7880 917
Útvar ekonomicko-technických služieb: 058/7880 913
Úsek náučnej literatúry a študovne, MVS a rešerše: 058/7880 914
Úsek literatúry pre deti a mládež: 058/7880 915
Úsek umenia a hudby: 058/7880 916
Úsek beletrie a čítárne: 058/7880 918
Úsek doplňovania a spracovania knižničných fondov: 058/7880 919
Úsek regionálnej literatúry, bibliografie a metodiky: 058/7880 919
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pobočka JUH

Jovická 66
048 01 Rožňava
kontakt: 058/734 4217