Knižničný zákon
Vyhláška Ministerstva kultúry SR
Metodický pokyn k Vyhláške Ministerstva kultúry SR č. 201/2016
Štatút obecnej knižnice-vzor
Usmernenie k zlučovaniu školských a obecných knižníc
Zrušenie knižnice
 
 
Zriaďovateľ
terra-min
mk-min
ssn-min
sskk-min
pknrsr-min
infolib-min
skn-min
sak-min
u-min
korzar-min
rv-min
wifi-min
rvtv-min
rv24-min