Knižničný katalóg

Online katalóg CARMEN

Zvukové knihy

Špeciálna služba, bezplatná
- vypožičiavanie zvukových dokumentov pre nevidiacich, slabozrakých a inak zdravotne postihnutých
- čitateľom (používateľom) sa môže stať každý nevidiacich, slabozrakých a inak zdravotne postihnutý občan, po predložení platného občianskeho preukazu a fotokópie preukazu ŤZP, ŤZP/S

Objednávací formulár na rešerš

Rešerš predstavuje súhrn literatúry na danú tému. Rešerše sú vypracúvané z celoslovenskej databázy. Jej výsledkom je bibliografický záznam dokumentov, ktorý obsahuje základné bibliografické údaje (autor, názov, miesto a rok vydania, ročník, číslo, strany v časopise…). Pri vypĺňaní objednávacieho formuláru je dôležité okrem osobných údajov uviesť predovšetkým tému a kľúčové slová k požadovanej téme. Použite kľúčové slová vystihujúce podstatu Vašej témy – podľa anotácie práce.

Doba spracovania rešerše: do dvoch týždňov.

Upozornenie:
Rešerš je sekundárna informácia o literatúre, t. j. ako je už uvedené, obsahuje základné bibliografické údaje. Nehovorí o tom, či konkrétne dokumenty máme v našej knižnici, nakoľko rešerš je vypracovávaná z celoslovenskej databázy.

Formulár je možné si vyzdvihnúť v tlačenej podobe osobne v knižnici na úseku náučnej literatúry, alebo je možné vyplniť jeden z nasledujúcich formulárov, a následne ho zaslať
na e-mailovú adresu: mvs@kniznica-rv.sk


Formulár vo formáte odt
Formulár vo formáte pdf
Formulár vo formáte docx