Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011:


Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, Rožňava, Lipová 3: zmluvy, objednávky a faktúry

Kolektívna zmluva
Zmluvná strana: Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov knižníc SR pri Gemerskej knižnic
Pavla Dobšinského v Rožňave
Predmet zmluvy: KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Zákazka s nízkou hodnotou – vyžiadanie ponuky na „Dodávku stravných lístkovSúhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou (§ 102, ods.4), zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Za rok 2012 – 2. Q 2015
3. Q 2015
Obchodné menoSídloIČODátum
splatnosti
PredmetHodnota v €
Vaša Slovensko, s.r.oRačianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava3568381311.8.2015Stravné lístky2 108,82
4. Q 2015
Obchodné menoSídloIČODátum
splatnosti
PredmetHodnota v €
Tlačiareň OTOPRINTŠafárikova 101, 048 01 Rožňava4609616722.10.2015Tlač zborníka1 797,00
DOXX – stravné lístkyKálov 356, 010 01 Žilina3639100018.12.2015Stravné lístky2 290,39
DOXX – stravné lístkyKálov 356, 010 01 Žilina3639100022.1.2016Stravné lístky1 412,41
1. Q 2016
Obchodné menoSídloIČODátum
splatnosti
PredmetHodnota v €
 DOXX – stravné lístky Kálov 356, 010 01 Žilina3639100031.3.2016 Stravné lístky2099,53
 2.Q 2016
 Obchodné meno
Sídlo IČO Dátum splatnosti  PredmetHodnota v €
 Free-zona s.r.o. Nám. baníkov 35 Rožňava 443563583.5.2016 NAS server Synology1153,20
DOXX – stravné lístkyKálov 356, 010 01 Žilina 3639100025.6.2016Stravné lístky2099,53
 3.Q 2016
 Obchodné meno
Sídlo IČO Dátum splatnosti  PredmetHodnota v €
Microdat s.r.o.Pionierov 588Gemerská Poloma 4387507629.7.2016 Server HP1678,80
DOXX – stravné lístkyKálov 356, 010 01 Žilina 363910005.9.2016Stravné lístky2099,53